Lokale anesthesie voor tandartsassistent 2022-2023

Septodont Training – onze cursus over lokale anesthesie krijgt Q-keurmerk voor de assistenten !

 LearningQkeurmerk

Organisator: Septodont Learning

Doelgroep:

 • Tandartsassistenten
 • Mondhygiënist die een opfrissing wenst van de anesthesie-skills

Wanneer: minstens 4 cursussen in 2022 en in 2023

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen toedienen van lokale anesthesie bij patiënten in de tandartspraktijk, geheel volgens de geldende wettelijke vereisten (Wet BIG). Daarbij is het belangrijk om eventuele bijwerkingen en contra-indicaties te herkennen.

Inhoud:

Deel 1: de opleiding start met een 3uur durende theoretische opleiding. In deze opleiding komen de verschillende aspecten van het toedienen van lokale anesthesie aan bod.

 • Wettelijk kader (BIG) voor lokale anesthesie door hulpkrachten
 • Pijn en prikkelgeleiding
 • Relevante anatomie
 • Farmacologie
 • Instrumentarium
 • Anesthesie bovenkaak
 • Vervolg anesthesie bovenkaak
 • Anesthesie onderkaak
 • Complicaties en risicogroepen

Deel 2 van de opleiding is een praktische opleiding aan de stoel waarbij de deelnemers de verschillende praktische technieken op elkaar zullen oefenen, intensief begeleid door ervaren tandartsen. Hierbij is de interactie met de begeleiders zeer belangrijk om de fijne kneepjes van de technieken onder de knie te krijgen. Aansluitend zal elke deelnemer een theoretische en praktische toets afleggen.

Na de eerste dag gaan de deelnemers aan de slag in de eigen praktijk waar wordt gevraagd onder begeleiding van de eigen tandarts de technieken een minimaal aantal keer toe te passen. Dit wordt aan de hand van een aftekenlijst gecontroleerd.

Deel 3: na enkele weken wordt een vervolgsessie ingepland waarin er voldoende feedback wordt voorzien om het resultaat van de opleiding te finaliseren. Tijdens een afsluitende vraag-en-antwoordsessie kunnen de deelnemers hun feedback geven over hun praktische ervaring in de tandartspraktijk: op die manier wordt de kennis versterkt en kunnen eventueel ondervonden problemen worden gecorrigeerd.

Alle theoretische en praktische concepten in deze cursus zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke evidentie in de lokale anesthesie.

Eindtermen:

 • De student heeft benodigde theoretische kennis van de technieken voor lokale anesthesie met betrekking tot tandheelkundige ingrepen.
 • De student kiest de gepaste techniek voor de verschillende tandheelkundige behandelingen in elk deel van de mond.
 • De student past alle technieken voor lokale anesthesie in de tandheelkunde toe.
 • De student gaat veilig om met anesthesietoebehoren.
 • De student dient de lokale anesthetica veilig toe, inclusief bij kinderen en patiënten met bijzondere noden en wanneer advies nodig is moet worden van de superviserende tandarts
 • De student herkent lokale en systemische complicaties bij toediening van lokale anesthetica in de mond

Leermateriaal

 • Hand-outs van de lesgever
 • Referentiehandboek: Lokale anesthesie in de tandheelkunde. Editors: Baart, J.A., Brand, H.S. (Eds.). ISBN: 9789031393756

Lesgever:

Prof dr Geert Hommez, docent lokale anesthesie, Universiteit Gent

Prof dr Geert Hommez is docent lokale anesthesie aan de Gentse universiteit. Hij schreef een 20-tal wetenschappelijke publicaties (A1, international peer reviewed). Daarnaast is hij een ervaren practicus endodontoloog.