Overwin nieuwe zakelijke uitdagingen en optimaliseer uw praktijk

Tandartsen overal ter wereld zijn financieel zwaar getroffen door de corona-lockdowns. In plaats van soelaas te brengen, zorgt de heropening van de tandartspraktijken voor een heel aantal nieuwe uitdagingen: hogere kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen, minder patiënten en beperkingen voor ingrepen waarbij aerosols vrijkomen – om er maar enkele op te noemen. Tegen de achtergrond van een situatie die stilaan financieel onhoudbaar wordt en de aanhoudende pandemie zonder duidelijk voorspelbaar einde, informeren wij u graag hoe recent onderzoek u kan helpen om uw praktijk aan te passen, te optimaliseren en te versterken en zo toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

De impact van corona op de tandartspraktijk

Zoals we weten wordt SARS-CoV-2 hoofdzakelijk overgedragen via besmette druppels en aerosols. Door het noodzakelijke nauw contact met de patiënten en de hoge kans op het gebruik van aerosols werd de tandartspraktijk vanaf de uitbraak van de pandemie beschouwd als een van de meest risicovolle omgevingen. Als gevolg moesten klinieken overal ter wereld hun deuren sluiten voor alle gevallen die niet hoogdringend waren.

En al gauw werd de financiële druk voelbaar voor de tandartsen. In juni 2020 gaf slechts 8% van de leden van de British Dental Association aan dat zij vertrouwen hadden in hun vermogen om tijdens de sluitingen financieel gezond te blijven. Maar in plaats van de broodnodige verlichting te geven, bracht de heropening van de praktijken bijzondere zakelijke uitdagingen met zich mee.

Eén van die uitdagingen is de voortdurende noodzaak van strikte protocollen voor infectiebestrijding. Hoewel ze absoluut noodzakelijk zijn, drukken de kosten van extra persoonlijke beschermingsmiddelen op de toch al krappe budgetten. En ondertussen worden het aantal patiënten (en de praktijkinkomsten) beperkt door langere overbruggingen tussen patiënten en intensievere desinfectieprocedures. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, zijn tandartsen nog altijd beperkt in het aantal ingrepen dat zij kunnen uitvoeren door de noodzaak om aerosols tot een minimum te beperken.

Dat alles wordt financieel onhoudbaar voor tandartsen. Hoe kunt u, nu het einde van de pandemie nog altijd niet in zicht is, uw praktijk verstevigen en de toekomstige uitdagingen het hoofd bieden? 

  1. Optimaliseer het gebruik van de tandartsboor

Tijdens een studie uit 2020, die werd gepubliceerd in het Journal of Oral Rehabilitation, ontdekten onderzoekers dat aerosols die vrijkomen bij het gebruik van een hogesnelheidsluchtturbine kunnen worden aangetroffen tot op vier meter afstand van de plaats van behandeling, en dat het tot 30 minuten kan duren voordat ze zijn verdwenen.

Hoewel dit de beperking van aerosolproducerende ingrepen (API's) tot op heden bekrachtigt, erkennen onderzoekers van Imperial en King's College dat we AIP's niet kunnen blijven vermijden. Na analyse van de aerosolvorming tijdens tandheelkundige ingrepenheeft het team een aantal manieren vastgesteld om het besmettingsrisico tijdens tandheelkundige operaties te beperken.

Het onderzoeksteam stelde vast dat roterende instrumenten die zowel water en lucht als koelmiddel gebruiken, druppeltjes projecteerden met snelheden van meer dan 12 m/s. Zij adviseren het gebruik van uitsluitend met water gekoelde instrumenten, aangezien werd vastgesteld dat die aanzienlijk minder kleine druppeltjes produceren dan water- en luchtgekoelde toestellen.  

Het team ontdekte ook dat het gebruik van elektrische micromotorboren met hoge koppel bij snelheden van minder dan 100.000 omwentelingen per minuut, zonder luchtstromen, 60x minder druppels produceren dan luchtturbines. Zij stelden een ideaal snelheidsbereik vast van 80.000-100.000 omw./min om de projectie tot een minimum te beperken met behoud van de snij-efficiëntie.

Coauteur Professor Owen Addison erkent dat het langzamere gebruik van boren onvermijdelijk zal betekenen dat sommige ingrepen nog steeds niet kunnen worden uitgevoerd. Toch wijst hij erop dat tandartsen met deze nieuwe parameters het scala van behandelingen veilig kunnen uitbreiden tot buiten de huidige beperkingen.

  1. Probeer de ART-procedure

Dankzij technieken zoals Atraumatic Restorative Treatment (ART) kunnen bepaalde AIP's met een hoog risico, zoals cariësverwijdering, nu worden uitgevoerd zonder enig gebruik van mechanische instrumenten.

ART maakt gebruik van handinstrumenten met lage snelheid om aangetast weefsel te excaveren, waardoor de vorming van aerosols en het risico op overdracht van SARS-CoV-2 sterk worden beperkt. De bovenliggende restauratie kan tijdens dezelfde sessie worden geplaatst, waardoor er minder raadplegingen nodig zijn en de blootstelling beperkt blijft.

Nu er meer dan ooit behoefte is aan kwalitatief hoogstaande producten kunt u het gebruik van een bioactief bulkvulmateriaal zoals Biodentine™ te gebruiken voor uw restauraties. Dit alles-in-één, bioactief en biocompatibel dentinesubstituut kan dentine zowel in de kroon als in de wortel volledig vervangen, van de pulpa tot aan de bovenkant van de holte.

Dankzij zijn hoge weerstand tegen druksterkte en superieure afdichtende kwaliteiten, heeft Biodentine™ consequent bewezen een effectief en betrouwbaar dentinesubstituut te zijn bij composietrestauraties. In een studie gepubliceerd in het Journal of Conservative Dentistry bleek dat Biodentine™ gebruikt in combinatie met een handstuk, een succespercentage had van 83,3% bij pulpa-overkapping.

Door uw patiënten uitzonderlijke resultaten te bieden met een snelle, minimaal invasieve behandeling, bent u absoluut zeker over hun tevredenheid, tijdens de pandemie en ook daarna. En natuurlijk zorgen tevreden patiënten en efficiënte behandeltijden ook voor een gezonder resultaat van uw praktijk. 

  1. Gebruik een combinatie van evacuatiesystemen

Ondanks al uw inspanningen is een zekere mate van aerosolvorming onvermijdelijk in de tandheelkundige praktijk. Om dit risico aan te pakken, hebben onderzoekers van de Loma Linda University de doeltreffendheid van verschillende evacuatiesystemen onderzocht.

Tijdens het gebruik van ultrasone scalers testte het onderzoeksteam omstandigheden waaronder Hoog Volume Evacuatie (HVE), en een combinatie van HVE en een intraoraal afzuigapparaat. De combinatie van beide resulteerde in de grootste vermindering van microbiële aerosols.

Voor tandartsen zou dit een doeltreffende manier kunnen zijn om niet alleen het risico van overdracht, maar ook de dure overbruggingstijd tussen twee afspraken te verminderen.

  1. Communiceer met uw patiënten

Toen de pandemie uitbrak, werd de tandheelkundige praktijk als onveilig beschouwd en werden tandheelkundigen bij de zorgverleners met de hoogste infectierisico’s gerekend. Desondanks meldt de Dental Tribune dat er momenteel geen gevallen bekend zijn van tandheelkundige patiënten die tijdens de behandeling besmet raakten met corona. Verder melden zij dat het infectiepercentage onder tandartsen lager is dan 1%.

Wat betekent dit voor de tandartspraktijk? Welnu, de kortere overbruggingstijd en geoptimaliseerde ingrepen zorgen ervoor dat u meer patiënten kunt zien -- in theorie. De praktijk wijst echter uit dat sommige patiënten hun behandeling nog altijd uitstellen omdat ze bang zijn om aan het virus te worden blootgesteld. Als u uw patiënten niet tot in de praktijk krijgt, hebben de maatregelen die u neemt geen effect op uw bedrijfsresultaat.

Uit de bevindingen in de Dental Tribune komt duidelijk naar voren dat de voorzorgsmaatregelen die u hebt genomen om uzelf, uw personeel en uw patiënten veilig te houden, zeer succesvol zijn geweest. Denk na over een manier om dit proactief te communiceren naar uw patiënten om hen gerust te stellen dat uw praktijk een veilige plaats is voor behandelingen.

Hoewel het beroep van tandarts nog lang niet "business as usual" is, levert onderzoek elke dag nieuwe mogelijkheden op om uw praktijk opnieuw op te bouwen en te versterken. De uitdagingen die op ons pad liggen, zullen ons ongetwijfeld op de proef blijven stellen. Maar wie zich als tandarts blijft aanpassen, innoveren en optimaliseren, kan die zeker overwinnen.