Optimaliseer uw obturatietechniek: hoe kunt u tijd besparen en meer efficiënt zijn

Endodontische procedures zijn bijzonder technisch en tijdrovend. Zijn er mogelijkheden om efficiënter te zijn en tijd te sparen?

Obturatie: de cruciale stap in een succesvolle endo-behandeling

Obturatie is van kritiek belang maar is bijzonder moeilijk te bereiken. Het wordt beschouwd als een zware procedure die meestal optreedt na 45 min. als laatste stap in een typische endodontische behandeling zoals een wortelkanaalbehandeling (RCT).

Pr. Stéphane Simon bevestigt deze moeilijkheid in een interview: “Obturatie is de laatste stap in een wortelkanaalbehandeling. Maar waarom is het ook een bijzonder belangrijke stap? Omdat we nu weten dat ... we een wortelkanaal niet kunnen steriliseren. Er zijn dus nog altijd bacteriën aanwezig in het wortelkanaal en we moeten ze helemaal afsluiten - omhullen - binnen de wortelkanaalvulling.”[1]

Zonder een duurzame, goed aansluitende verzegeling bestaat het risico dat de bacteriën zich verspreiden en een infectie veroorzaken die op hun beurt kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten voor het hele lichaam. Bovendien kan het potentiële risico op mislukking betekenen dat de tandarts weer aan de slag moet en nieuwe procedures moeten worden opgestart. Opnieuw extra verlies van kostbare tijd en extra kosten!

Het gevecht tussen warme en koude technieken: is dit nog relevant?

Voor een obturatie in het kader van een endodontische procedure zijn er vele opties en technieken beschikbaar. Volgens Pr. Simon, “werden in het verleden verschillende technieken toegepast: Koude laterale compensatie, de single cone-techniek en het warm compacteren van de gutta percha zijn wereldwijd de drie meest gebruikte technieken.”[2] Welke van deze drie is de meest efficiënte? Welke techniek helpt u om tijd en geld te besparen, zonder in te boeten aan kwaliteit?

Tot voor kort werd in de wetenschappelijke literatuur en in de traditionele praktijk sterk de voorkeur gegeven aan warme technieken bij de obturatie van het wortelkanaal omwille van het duurzame resultaat en de kwalitatief betere verzegeling. Deze technieken zijn echter duurder en nemen meer tijd in beslag.[3] Als we bijgevolg op zoek gaan naar meer productiviteit is een mogelijkheid om te kiezen voor een koude techniek. Maar dan is er het probleem van de potentiële herbehandeling omdat het gaat om een minder effectieve procedure die het risico inhoudt van inkrimping en lekkage.[4]

Pr. Simon gaat door op het feit dat alle technieken, warm of koud, een moeilijkheid gemeen hebben: namelijk de instabiliteit van de sealer en het krimprisico. “In al deze technieken maken we gebruik van hetzelfde kernmateriaal, (meestal) wordt gutta percha (GP) beschouwd als het beste product, in combinatie met een sealer om de GP te verzegelen in de wortelkanaaldentine. Een van de problemen met deze wortelkanaal sealer is dat deze in de tijd niet stabiel is. Na verloop van tijd kan de sealer oplossen waardoor een holte ontstaat tussen de GP en de wortelkanaaldentine.... Elke techniek is aanvaardbaar op voorwaarde dat een maximum aan GP wordt gebruikt met zo weinig mogelijk sealer. Daarom wordt de warme verticale compactering door specialisten van overal ter wereld beschouwd als de beste techniek.”[5]

Traditionele “koude techniek”[6]

Traditionele  “warme techniek”[7]

Voordelen

-        Gemakkelijk toe te passen
-        Kost minder tijd
-        Is goedkoper
-        Biedt mogelijkheden voor de single cone-techniek of voor de laterale condensatie
-        Goede lengtebeheersing

Nadelen:

-        Mogelijk een zwakkere verzegeling (lekkage, holtes).

Voordelen

-        Mogelijkheden voor verticale condensatie of thermoplastic
-        Hoge kwaliteit van de verzegeling omdat GP wordt gesmolten

Nadelen:

-        Opwarmen  van de GP vergt een langere voorbereidingstijd
-        Thermoplastics is snel, maar duurder
-        Tijdintensief
-        Risico op beschadiging van het periodontium en veroorzaken van periapicale ontsteking door de warmte

Tandartsen aan  het woord: waarom de nieuwe bioactieve sealers het beste alternatief zijn

Bovenstaande technieken zijn niet langer de enig mogelijke keuzes. Volgens de getuigenissen van een groot aantal praktiserende tandartsen is er een echte paradigmaverschuiving gaande die verder wordt bevestigd door een groeiend aantal onderzoeken: het gaat om bioactieve sealers. Gezien het inkrimpen van de sealer de belangrijkste hindernis was voor een optimale obturatie, werd GP gebruikt om de obturatie uit te voeren en te zorgen voor een optimale verzegeling. Deze nieuwe innovatieve sealers krimpen echter niet en blijven in de tijd stabiel waardoor de noodzaak aan meer gecompliceerde technieken met meerdere GP’s wegvalt. Pr. Simon legt uit: “De echte paradigmashift is het herbekijken van de ‘singel cone-techniek’. GP wordt niet langer gebruikt als de kern, het product wordt gebruikt als drager en in het mogelijke geval van herbehandeling. … BioRoot is niet gewoon een sealer, het is eveneens kernmateriaal.”[8] 

Biokeramieken, gebruikt in koude technieken, vervangen de warme technieken

Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van sealers in biokeramiek of calciumsilicaat sealers levert de “koude techniek” nu betere resultaten waardoor deze in de praktijk even doeltreffend zijn als de warme technieken.[9] Deze resultaten kunnen worden bereikt dankzij de unieke lage inkrimping en hoge verzegelingsstabiliteit die wordt erkend door de meest prominentie endospecialisten.

Tijdens een webinargesprek over calciumsilicaat sealers geeft Pr. Francesco Mannocci, Head of Endodontology van het King’s College in London commentaar op de resultaten van een klinisch CBCT-onderzoek[10] en legt hij uit dat “hoewel de techniek die het meest wordt gebruikt [door endodontisten] nog altijd de warme thermoplastische technieken zijn... de obturatie door de single cone-techniek met BioRoot een succes rate heeft die vergelijkbaar is met een epoxyhars sealer gebruikt in combinatie met thermogeplastificeerde GP condensatie”, zonder een statistisch significant verschil.[11]

Tijdens een ander webinar over bioactieve hydraulische sealers presenteerden Prof. Elisabetta Cotti en Dr. Giulia Bardini een nieuwe klinische studie waarin werd aangetoond dat de single cone-techniek met BioRoot™ RCS even efficiënt is als de warme obturatie met ZOE-sealers (95 % succes).[12] [13]

Biokeramische materialen kunnen eenvoudiger door alle tandartsen worden gebruikt bij herbehandelingen

In een recente webinar over de herbehandeling van wortelkanalen gevuld met BioRoot™ RCS wil Pr. Stéphane Simon een veel voorkomend misbegrip uit de wereld helpen. In feite willen heel wat tandartsen “dit vulmateriaal niet gebruiken... omdat ze denken dat het niet mogelijk zal zijn om de tand opnieuw te behandelen.”[14] Pr. Simon voerde een eigen onderzoek uit met een pas afgestudeerde tandarts om de herbehandeling van tanden met behulp van de single cone-techniek gecombineerd met BioRoot™ RCS te testen ten overstaan van een andere veelgebruikte wortelkanaal sealer. De specialist en een pas afgestudeerde tandarts waren beiden in staat om de obturatie te verwijderen om het apicale derde te kunnen bereiken en bijna 100 % van de tand te recupereren. Volgens deze specialist was er geen verschil in het uiteindelijke resultaat en waren er ook geen verschillen merkbaar tussen de gebruikte materialen. “BioRoot is eenvoudig te gebruiken en snel... Gebruik maken van een eenvoudige en gemakkelijke techniek met goed biomateriaal is een van de belangrijkste punten om de behandelingen voor junior tandartsen, ervaren tandartsen en zelfs oudere tandartsen te vergemakkelijken.”

Een ander voordeel is volgens Pr. Simon dat “BioRoot-materiaal niet geïnfecteerd kan raken.” BioRootTM RCS heeft een hoge pH-waarde, wat betekent dat, ook wanneer er wat bacteriën achterblijven, dit voor de patiënt geen probleem is omdat de omstandigheden niet gunstig zijn voor de ontwikkeling van bacteriën.

Pr. Mannocci is het hiermee eens. Hij presenteerde eveneens succesvolle behandelingen door collega’s met behulp van dit type sealers omdat “single-cone BioRoot-obturaties in tegenstelling tot andere sealer-technieken gemakkelijk te verwijderen zijn.”[15]

Als universeel materiaal helpt biokeramisch materiaal om tijd te besparen

Bovendien zegt Pr. Simon dat BioRootTM RCS eveneens kan worden gebruikt om perforaties te repareren, met name in het geval van apicale perforaties waarvoor tandartsen vroeger meerdere materialen moesten gebruiken. “BioRoot is tot op vandaag het meest geschikte materiaal op de markt in het geval van stripping. Omdat het product optimaal vloeibaar is, vult BioRoot niet alleen de perforatie, maar ook het wortelkanaal. ... U doet dus twee stappen in één keer.”[16]

We hebben dus gezien dat biokeramische materialen zoals BioRoot™ RCS gemakkelijker en sneller toe te passen zijn bij de koude single cone-techniek van wortelkanaalobturatie. Er is dus echt sprake van een paradigmaverschuiving: omdat het product niet krimpt en een betere verzegeling biedt. Het is klinisch bewezen dat de BioRoot™ RCS, in combinatie met single cone-techniek, een succesvol klinisch resultaat geeft dat vergelijkbaar is met warme obturatietechniek in combinatie met andere generaties sealers.

Over BioRoot RCS

BioRootTM RCS RCS zorgt voor een revolutie in de wortelkanaalobturatie door tandartsen en specialisten een nieuwe optie aan te bieden. BioRootTM RCS zorgt voor een hoge, duurzame verzegeling zonder te moeten teruggrijpen naar warme technieken. De gepatenteerde samenstelling van tricalciumsilicaat wordt bewezen door een klinisch hoog succespercentage

Waarom is BioRoot RCS de optimale keuze:

snel en kostenbewust

  • Snellere behandeling met het potentieel om de tand volledig af te werken tijdens één enkele afspraak (snel te mengen en snel aan te brengen)
  • BioRootTM RCS met de single cone-techniek is even efficiënt als de warme obturatietechniek met andere types sealers[17] [18]
  • U kunt een meervoudig wortelkanaal of zelfs meerdere obturaties doen tijdens dezelfde afspraak, waardoor het aantal afspraken per patiënt kan worden verminderd.

Gemakkelijk

  • BioRootTM RCS biedt een hoogkwalitatieve verzegeling, zelfs met de single cone-techniek (die het gemakkelijkst uit te voeren is). Elke tandarts kan het.

Hoge klinische prestatie, laag risico op mislukking

  • Hoge verzegeling en geen inkrimping verminderen het risico van een potentiële herbehandeling
  • Hoge biocompatibiliteit
  • De bioactiviteit verzekert een periapicale genezing
  • De alkaline pH beperkt de bacteriële groei
  • Gemakkelijk aan te brengen en op te volgen

In conclusie: BioRoot™ RCS is gemakkelijk aan te brengen, snel en betrouwbaar. Het is de meest kostenefficiënte keuze voor de wortelkanaalbehandeling bij alle endodontie-tandartsen.

Ontdek BioRoot™!

[1]Simon, S. “Interview Septodont.” Youtube, geüpload door Dental Sky Ltd, 4 april 2016. https://youtu.be/-oxF4rKKZHo
[2]Simon, S. “Interview Septodont.” Ibid.
[3] Shäfer, E. et al. A comparative evaluation of gutta-percha filled areas in curved root canals obturated with different techniques. Clin Oral Invest (2012) 16:225–230 doi 10.1007/s00784-011-0509-z
[4] Shäfer, E. et al. A Comparison of Three Gutta-Percha Obturation Techniques to Replicate Canal Irregularities. JOE (Vol 32, N. 8), August 2006.
[5]Simon, S. “Interview Septodont.” YouTubeopus cit.
[6] Septodont Endodontic Market Research (2011)
[7] Septodont Endodontic Market Research (2011)
[8]Simon, S. “Interview Septodont.” YouTubeopus cit.
[9] Zavattini A, et al. Outcome of Root Canal Treatments Using a New Calcium Silicate Root Canal Sealer: A Non-Randomized Clinical Trial. J Clin Med. 2020;9(3):782. Gepubliceerd op 13 maart 2020. doi:10.3390/jcm9030782
[10] Zavattini A, et al. Outcome of Root Canal Treatments. Ibid.
[11]Mannocci. “Calcium silicate sealers and the future of root canal obturation - Pr Mannocci.” YouTube, geüpload door Septodont, juni 2020. https://youtu.be/3KCezXTjwQg 
[12] Bardini G, et al. A 12-month follow-up of primary and secondary root canal treatment in teeth obturated with a hydraulic sealer [published correction appears in Clin Oral Investig. 2021 Jun 18;:]. Clin Oral Investig. 2021;25(5):2757-2764. doi:10.1007/s00784-020-03590-0
[13] Cotti, E., Bardini, G. “Webinar Bioactive-Hydraulic Sealers in a Contemporary Simple Endodontic Obturation.” YouTube, geüpload door Septodont, 4 mei 2021. https://youtu.be/68JS_J17ju0 
[14] Simon, S. “Retreatment of root canal filled with BioRoot™ RCS : is it possible?” YouTube, geüpload door Septodont. 28 feb. 2018 https://youtu.be/9SURhOrWJN0 (opeenvolgende quotes afkomstig van dezelfde bron)
[15] “Calcium silicate sealers and the future of root canal obturation - Pr Mannocci”, YouTubeopus cit.
[16] Simon, S. “Retreatment of root canal filled with BioRoot™ RCS : is it possible?” opus. cit.
[17] Bardini G, et al. A 12-month follow-up of primary and secondary root canal treatment. opus. cit.
[18] Zavattini A, et al. Outcome of Root Canal Treatments. opus. cit.