Waarom en hoe naaldprikincidenten vermijden en de veiligheid van uw praktijk verzekeren

Het kostelijke probleem dat tandartsen harder treft dan welke andere zorgprofessional ook. Kent u de nieuwste oplossingen en veiligheidsprotocollen al om de risico's tot een minimum te beperken? Waarom is het zo belangrijk dit veel voorkomende probleem te vermijden? En welke eenvoudige maatregelen kunt u treffen om uw team, uzelf en uw praktijk te beschermen?

Naaldprikincidenten (ook NPI genoemd) zijn een bekend probleem in de medische wereld, maar worden nog vaak veronachtzaamd. Het betreft ‘een penetratie van de huid door een injectienaald of scherp voorwerp waarbij per ongeluk met een gebruikte naald in de huid wordt geprikt’.[1] Voor het zorgpersoneel in medische centra is het helaas een veelvoorkomende oorzaak van verwondingen en ziektes. Voor u als tandarts en voor uw medewerkers is het risico op NPI tijdens uw dagelijkse activiteiten constant aanwezig. Hoewel dit probleem niet nieuw is, worden de mogelijke gevolgen van dergelijke incidenten voor uw praktijk vaak genegeerd of onderschat. Naast de overduidelijke gezondheidsproblemen kunnen naaldprikincidenten een aanzienlijke impact hebben op uw business. Het is uitermate belangrijk dat u hierop anticipeert en leert hoe u uzelf en uw personeel tegen dit risico kunt beschermen. Uw veiligheid, gemoedsrust en rendabiliteit staan op het spel

De harde realiteit van naaldprikincidenten

Laat ons beginnen met de feiten. NPI vormen een eeuwenoud probleem en de meeste professionals zijn opgeleid om ze te vermijden. Een ongeluk valt echter nooit helemaal uit te sluiten. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) doen zich bv. alleen al in de Amerikaanse ziekenhuizen dagelijks gemiddeld meer dan 1.000 scherpe letsels[1] voor. Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat elk jaar naar schatting drie miljoen zorgverleners te maken krijgen met ‘percutane blootstelling aan door bloed overgedragen pathogenen’ [2]. Tandartsen behoren tot de beroepscategorie die het vaakst getroffen wordt door dit soort verwondingen[3]. Dat brengt een ontstellend en onnodig kostenplaatje voor het zorgsysteem met zich mee van 1 miljard dollar per jaar[1]!

Tandheelkunde is een bijzonder risicovolle discipline6. Het gevaar is het grootst bij het toedienen van een plaatselijke verdoving, het recappen en weggooien van gebruikte injectienaalden. Om NPI te voorkomen, moet u als tandarts dus waakzamer zijn dan de gemiddelde zorgprofessional. Die inspanning loont de moeite want een 100% letselvrije praktijk levert u heel wat voordelen op.

De voordelen van het vermijden van naaldprikincidenten 

1. Minder gezondheidsproblemen


Dat is uiteraard de belangrijkste reden om NPI te vermijden. Als een injectienaald de huid doorboort, kunnen bepaalde ziektes overgedragen worden waarvan sommige zeer ernstig zijn, afhankelijk van de gezondheidstoestand van uw patiënt. Door bloed overgedragen pathogenen leiden het vaakst tot infecties met het hepatitis B- (HBV), hepatitis C- (HCV) en het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).[1]

Deze potentiële gezondheidsproblemen zijn met name zorgwekkend omdat beroepsbeoefenaars heel wat van die NPI vaak niet eens melden,[2] wat op lange termijn nog tot zwaardere gevolgen kan leiden. De statistieken tonen aan dat NPI een reëel probleem vormen voor de volksgezondheid.

Door NPI te vermijden, kunt u deze vreselijke aandoeningen en andere mogelijke daaraan gerelateerde complicaties voorkomen. Bovendien hebben risicobeperkende maatregelen tegen NPI ook een positieve impact op de mentale gezondheid.

Waarom? Omdat het gevaar op scherpe letsels leidt tot aanhoudende stress en extra bezorgdheid bij uw teams, bovenop de eventuele fysieke kwalen. De angst voor verwondingen is een mentale belasting waardoor men minder geconcentreerd is en gemakkelijker fouten maakt tijdens het werk. Door NPI uit de wereld te helpen, wint u terug aan vertrouwen en gemoedsrust en die zijn cruciaal voor elke goede medische praktijk. U zult als tandarts minder stress ervaren en daardoor ook doeltreffender werken wat de patiëntenzorg alleen maar ten goede komt.

2. Geen onnodige kosten     

 

De gezondheid van zijn medisch personeel is voor elke zorgprofessional een absolute prioriteit. NPI kunnen echter ook zware financiële consequenties hebben. Elk NPI gaat gepaard met een behandeling, zij het curatief of preventief, en daar hangt altijd een prijskaartje aan vast. Uit een recente studie bleek de mediane kost voor elke NPI, $ 747 te bedragen nog ongeacht de eventuele immateriële en toegenomen kosten achteraf[1] Ondanks de recente vooruitgang, blijft met name de behandeling van aandoeningen zoals HBV, HCV en hiv omslachtig en duur. Een ander recent onderzoek toont aan dat een hiv-behandeling alleen elk jaar tussen $ 35.745 en $ 441.342 kost[2] Als u ziek wordt, kan de ziekenhuisrekening snel hoog oplopen met tal van onverwachte uitgaven. Volgens een rapport van de Amerikaanse overheid zou de zorgsector met het wegwerken van 69.000 NPI jaarlijks tot 173 miljoen dollar aan behandelingskosten kunnen besparen![3]

De directe kosten liggen hoog maar daarnaast zijn er ook de indirecte, financiële zorgen. Naast de gevolgen voor uw zaak, zijn er het leed en de stress die dergelijke voorvallen veroorzaken. Als u of een van uw personeelsleden ziek wordt door een NPI, verliest u minstens een aantal dagen werkdagen. In het slechtste geval moet u uw praktijk zelfs sluiten. U wilt idealiter dus vermijden dat u ziek wordt of dat de praktijk op halve kracht draait. Door het risico op NPI tot een minimum te beperken, verzekert u zich van de best mogelijke bescherming tegen grote en onvoorziene uitgaven.

3. Gemoedsrust op juridisch vlak

 

NPI zijn een veelvoorkomende subgroep van medische ongevallen. Zoals bij elk ongeval hangen er persoonlijke, financiële en ja, ook juridische gevolgen aan vast. Naast de duidelijke gezondheidsrisico's kan elk ongewenst voorval in uw tandartspraktijk ook een juridisch staartje krijgen. Werknemers die mogelijk door een NPI besmet zijn geraakt, hebben bv. het recht aan hun zijde als ze schadevergoeding willen eisen[1] Dergelijke extreme gevallen blijven uiteraard zeldzaam, maar door het risico op NPI gewoon maar te aanvaarden, laat u de deur open voor deze mogelijkheid. In uw streven naar een 100% veilige praktijk kunt u zich op meerdere officiële protocollen baseren, zoals die van de WHO[2] of het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk[3] Als u die strikt opvolgt, beschermt u uzelf niet enkel tegen mogelijke rechtszaken, maar beschermt u ook uw praktijk, uw gezondheid en de gezondheid van uw werknemers. Zie het als de start van een positieve spiraal rond welzijn en vertrouwen op het werk.

4. De waardering van uw team

 

Door al het mogelijke te doen om NPI te voorkomen, zult u − last but not least − ook de algemene sfeer op het werk zien verbeteren. Uw personeel zal u dankbaar zijn. U toont dat u om hen geeft en dat u er alles aan doet om hen een veilige werkomgeving te bieden. In een steeds competitiever wordende businessomgeving (ook in de medische wereld) wilt u het best mogelijke personeel bij u houden en dan kunt u zeker een streepje voor hebben als u begrip toont voor werkgerelateerde veiligheidskwesties en er op anticipeert. Dergelijke acties wegen door en u creëert er ook een echte band mee tussen uzelf en uw teams.

Samengevat. NPI vermijden, leidt tot minder gezondheidsrisico's en minder dagelijkse stress, meer rendabiliteit en een sterkere band tussen u en uw personeel. Klinkt goed, niet? Blijft dan uiteraard de vraag hoe we die naaldprikincidenten effectief en eenvoudig kunnen voorkomen.

Hoe naaldprikincidenten vermijden 

Om daarin te slagen, moet u een paar belangrijke stappen doorvoeren:

  1. 1- Bewustzijn. U weet dat NPI bestaan en dat ze iedereen kunnen overkomen. Mochten ze toch wat naar het achterplan verdwenen zijn, is dit artikel er om u daaraan te herinneren. Weten dat het gevaar er is, is de eerste stap om het te voorkomen. Zorg er dus voor dat zowel u als uw voltallige personeel zich bewust is van het risico en het beheerst.

  2. 2- Acties. Zorgverleners moeten degelijk opgeleid worden en ze moeten kunnen vertrouwen op strenge veiligheidsprotocollen. Dat is cruciaal. Naalden na het gebruik niet recappen zou bv. de norm moeten zijn, net als de dubbele handschoentechniek[1], verplichte vaccinatie enz. Er bestaan heel wat praktijkgidsen die u kunnen helpen de risico's aanzienlijk te beperken[2]. En onthoud, nul risico bestaat niet, maar door al deze verschillende best practices toe te passen, kunt u het wel zo dicht mogelijk benaderen.

  3. 3- Uitrusting. Bewustzijn en acties alleen zijn niet genoeg. U moet ook op de best mogelijke instrumenten kunnen vertrouwen om NPI te voorkomen. De WHO beveelt aan ‘veiligheidsnaalden te gebruiken met een bescherming tegen scherpe letsels (SIP of sharps injury protection)’ en ‘voor het gebruik van de naalden de veilige hantering en verwijdering ervan al gepland te hebben, bv. door ervoor te zorgen dat er bij elke injectie een veiligheidscontainer binnen handbereik staat’[3] Dit zijn betrekkelijk alledaagse instrumenten maar door ze doeltreffend te gebruiken, vormen ze de basis van een veilige praktijk.

NPI kunnen een ernstig probleem vormen in de tandheelkunde. Recente oplossingen hebben die risico's gelukkig al aanzienlijk kunnen terugdringen. De vooruitgang die de afgelopen jaren werd geboekt op het vlak van instrumenten en protocollen, zorgt nu voor een veilige dagelijkse praktijk. Het blijft echter belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het probleem en er ook naar handelen.

Neem het heft in eigen handen en zet de juiste stappen naar veilige werkomstandigheden en blijvende resultaten en voordelen. Laten we samen een einde maken aan NPI.

Om u in uw dagelijkse praktijk te ondersteunen, hebben we een injectiespuit ontwikkeld waarmee u veilig en gemakkelijk naalden kunt gebruiken:

  • De beschermingshuls beschermt u en uw personeel op doeltreffende wijze tegen alle NPI

  • Vergrendelt moeiteloos automatisch en doeltreffend met behulp van ons gepatenteerde Twist Lock-systeem

  • Klaar voor gebruik, geen training nodig

  • Voldoet aan de laatste regelgeving

 

Ultra Safety Plus Twist

Maak kennis met onze Ultra Safety Plus Twist, bestel uw gratis sample:

Vraag uw gratis sample aan! 

[1]Wikipedia. ‘Needlestick Injury’. https://en.wikipedia.org/wiki/Needlestick_injury (geraadpleegd op 23 april 2021).
[2] OSHA. ‘Healthcare Wide Hazards: Needlestick/Sharps Injuries.’ U.S. Department of Labor. https://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/sharps/sharps.html (geraadpleegd op 29 april 2021)
[3]Rodgers, Anthony en Vaughan, Patrick. Dir. Christopher Murray en Alan Lopez. (2002). ‘The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life.’ WHO. https://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1

[4]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7181946/#:~:text=Currently%2C%20needlestick%20injuries%20(NSIs),million%20HCWs%20annually%20%5B1%5D.
[5]Safe in Common. (2013). ‘Prevention of Needlestick Injuries Can Save U.S Healthcare System More than $1 Billion a year’ https://www.prnewswire.com/news-releases/prevention-of-needlestick-injuries-can-save-us-healthcare-system-more-than-1-billion-a-year-220662421.html  (geraadpleegd op 23 april 2021).
[6] Centers for Disease Control and Prevention. ‘Sharps Injuries: Bloodborne Pathogens.’ NORA. 2019. https://www.cdc.gov/nora/councils/hcsa/stopsticks/bloodborne.html (gereviseerd op 26 februari)
[7] Johns Hopkins Medical Institutions. ‘Needle-stick Injuries Are Common But Unreported By Surgeons In Training.’ ScienceDaily. www.sciencedaily.com/  releases/2007/06/070627221733.html (geraadpleegd op 28 april 2021)
[8] Mannocci A., De Carli G., Di Bari V., et al. ‘How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among Healthcare Personnel.’ Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635-646. doi:10.1017/ice.2016.48 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890345/
[9] Ibid.
[10]Heinrich, Janet. (2000). ‘Occupational Safety: Selected Cost and Benefit Implications of Needlestick Prevention Devices for Hospitals’ G.A.O. https://www.gao.gov/assets/gao-01-60r.pdf[11]Ainsdale, Mark. ‘How Much Compensation Can I Claim For A Needlestick Injury?’ LegalExpert.co.uk https://www.legalexpert.co.uk/how-to-claim/needlestick-injury/#nscc5 (laatst geüpdatet op 25 maart 2021)
[12] World Health Organization. ‘Make Smart Injection Choices. Prevent Needle-Stick Injuries.’  https://www.who.int/infection-prevention/tools/injections/IS_needlestick_Leaflet.pdf (geraadpleegd op 23 april 2021)
[13]Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA). ‘E Facts 40: Risk assessment and needlestick injuries.’  https://osha.europa.eu/nl/publications/e-fact-40-risk-assessment-and-needlestick-injuries (geraadpleegd op 23 april 2021)
[14] Yang, L., & Mullan, B. (2011). ‘Reducing needle stick injuries in healthcare occupations: an integrative review of the literature.’ ISRN nursing, 2011, 315432. https://doi.org/10.5402/2011/315432
[15]American Nurses Association (ANA). (2002). ‘Needlestick Prevention Guide’ https://www.who.int/occupational_health/activities/2needguid.pdf (geraadpleegd op 23 april 2021)
[16]World Health Organization. ‘Make Smart Injection Choices. Prevent Needle-Stick Injuries.