Voor probleemloos en met zelfvertrouwen wortelkanaalbehandelingen uit

Endodontische behandelingen zijn misschien niet uw hoofdactiviteit, maar de kans is groot dat u elke week wel een patiënt treft die een wortelkanaalbehandeling nodig heeft. Sommige tandartsen voelen zich ongemakkelijk bij het uitvoeren van een endodontische behandeling en verwijzen hun patiënten daarom liever door naar een endodontist. 

Uit een onderzoek door de American Association of Endodontists (AAE) blijkt dat algemene tandartsen ca. 46% van hun wortelkanaalbehandelingen doorverwijzen naar een endodontist.[1] Dit is echter aan het veranderen, want het is nu veel gemakkelijker om endodontische zorg in de eigen praktijk uit te voeren.

De uitdagingen van wortelkanaalbehandelingen volgens tandartsen

Veel tandartsen gaan deze uitdaging graag aan, maar anderen staan ambivalent tegenover endodontische procedures. Zelfs endodontische specialisten zijn niet gevrijwaard van problemen: uit een enquête blijkt dat meer dan de helft van hen zich 'enigszins ongemakkelijk' voelt bij endodontische ingrepen.[2]
We noemen een aantal door tandartsen zelf genoemde redenen waarom wortelkanaalbehandelingen stress veroorzaken:[3]

  • Hoog risico van complicaties

Complexe wortelkanaalbehandelingen kunnen leiden tot complicaties, zoals "ongepast mechanisch debridement, persistentie van bacteriën in de kanalen en apex, afdichting van slechte kwaliteit, over- en onderextensie van de wortelkanaalvulling en coronale lekkage".[4]

  • Risico van hernieuwde behandeling en falen

Ook specialisten die graag endodontische behandelingen uitvoeren, erkennen dat het "niet altijd mogelijk is om op 100% uit te komen".[5] Ondanks alle inspanningen komt het niet zelden voor dat een tand weken of maanden na de ingreep opnieuw geïnfecteerd raakt of pijn gaat doen. Bovendien wordt de tandarts meestal aansprakelijk gehouden voor de mislukte ingreep en de nieuwe behandeling.

  • Complexe gebitsanatomie

Het succes van een endodontische ingreep kan sterk afhangen van de anatomie van de patiënt, hoewel die buiten de invloed van de tandarts ligt. Kromme kanalen of moeilijke bereikbaarheid kunnen de procedure heel wat complexer maken, waardoor een tandarts in moeilijk te bereiken zones soms haast blind moet opereren. Met de woorden van een tandarts: "Een zwaar geïnfecteerde kies is moeilijk te behandelen. Voortanden zijn veel gemakkelijker."

  • Tijdrovend

De gemiddelde wortelkanaalbehandeling neemt 45 tot 90 minuten in beslag, en soms nog meer. Dit heeft een aanzienlijke impact op de werkdag, want de tandarts kan minder afspraken plannen en moet ook onder hoge concentratie werken, waardoor vermoeidheid en spanning ontstaat.

Uiteraard hebben niet alle tandartsen hier last van, en velen verlenen probleemloos endodontische zorg in hun praktijk. Maar helaas kan deze ambivalente houding tegenover endodontische zorg in de praktijk ertoe leiden dat tandartsen dergelijke procedures standaard uitbesteden, ondanks het potentieel voor hun activiteit.

Op zoek naar de ideale endodontische techniek

Bij het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling kiezen tandartsen meestal tussen twee welbekende technieken, de 'koude techniek' en de 'warme techniek'. De keuze hangt in sterke mate af van de vaardigheden van de tandarts, de beschikbare tijd en de ervaring met elk van de technieken, maar kan ook simpelweg een kwestie zijn van professionele voorkeur voor de ene oplossing in plaats van de andere. Elk van de technieken heeft eigen voordelen en risico's. Wel werd de warme techniek in het verleden als de beste beschouwd vanwege de betere resultaten. Hieronder volgt een korte omschrijving van de populairste technieken voorafgaand aan de opkomst van hydraulische sealers.

Koude techniek

Warme techniek
De koude techniek stelt de tandarts in staat vrij gemakkelijk een wortelkanaalbehandeling uit te voeren zonder hoge kosten.
Anderzijds bood deze methode vóór de introductie van hydraulische sealers geen garantie op optimaal herstel en was vaak een tweede behandeling vereist.

De warme techniek wordt vaak als lastiger beschouwd.

Ze biedt echter het voordeel van optimale afdichting en merkbare stevigheid.

Deze techniek kan kostbaarder zijn omdat extra apparatuur nodig is. Ook neemt de beheersing ervan veel tijd in beslag en is er veel ervaring voor nodig.

Het kan moeilijk zijn om een keuze te maken tussen de warme en de koude techniek. In dit scenario betekende de keuze van de ene techniek in plaats van de andere meestal dat de tandarts een compromis moest vinden tussen gemak en prijs om de beste resultaten te behalen.  

Hydraulische sealers

Toen hydraulische sealers op de markt verschenen, zagen veel tandartsen al snel de waarde ervan in. Krimpende afdichtingen vormden de voornaamste belemmering voor optimale afstopping en er werd gebruikgemaakt van guttapercha als afstopping en om een goede afdichting te verzekeren. De meest recente generatie hydraulische sealers echter, zoals BioRootTM RCS, krimpt niet en is stabiel in de tijd. Dit betekent dat complexere ingrepen zoals de warme techniek en meerdere behandelingen met guttapercha niet langer nodig zijn. Deze positieve verandering wordt bevestigd door een toenemend aantal onderzoekers en experts, zoals prof. Simon: "De echte paradigmaverschuiving bestaat erin dat de 'single-conetechniek' wordt herbekeken. Guttapercha wordt niet langer als kern gebruikt, maar als drager en bij een eventuele nabehandeling."[6]

Betere inkomsten

De keuze voor hydraulische sealers zou dankzij deze verbeteringen een directe impact kunnen hebben op de winstgevendheid van uw praktijk. Dankzij snellere, succesvollere behandelingen kunt u vooruitzien naar meer tevreden en trouwe patiënten, waardoor uw nieuwe afspraken en vervolgafspraken kunnen toenemen. Bovendien draagt u door de nieuwste endodontische procedures toe te passen, bij aan het positieve imago van uw praktijk en aan uw reputatie.

Wellicht bent u er nu van overtuigd dat wortelkanaalbehandelingen gemakkelijk en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. U bent er klaar voor om tijd te besparen op uw ingrepen en uw slaagpercentage te verhogen. De sealeroplossing BioRootTM RCS zou wel eens uw beste bondgenoot kunnen zijn.

BioRootTM RCS, een oplossing die endodontische zorg gemakkelijker maakt

Gezien de aanhoudende problemen en de mogelijkheden voor verbetering van endodontische procedures heeft Septodont, op basis van een gepatenteerde technologie, een effectieve hydraulische tricalciumsealer ontwikkeld met de naam BioRootTM RCS. Deze wortelkanaalsealer biedt een betrouwbare, hoogkwalitatieve afdichting, zelfs wanneer de single-conetechniek voor de afstopping van wortelkanalen wordt gebruikt.

Dankzij de hoge pH gaat BioRootTM RCS bacteriegroei tegen, terwijl de bioactieve eigenschappen de periapicale genezing bevorderen, waardoor de kans op klinisch falen en herbehandeling afneemt. Volgens een onderzoek overleeft 98% van de fibroblastcellen de 24 uur die volgen op het gebruik van BioRootTM RCS. Dit is een van de hoogste bio-efficiëntieniveaus op de markt.[7]

Als u een algemeen tandarts bent met een voorkeur voor de koude techniek, dan is BioRootTM RCS de juiste oplossing voor geslaagde endodontische behandelingen. BioRootTM RCS kan uw endodontische behandelingen transformeren door blijvende kwaliteitsresultaten te bieden middels een eenvoudige techniek waarmee u vertrouwd bent, zonder dat extra apparatuur nodig is. Neem BioRootTM RCS op in uw zorgroutine en  voeg u bij de duizenden tandartsen die de toekomst van hydraulische sealers al in huis hebben gehaald.

{{widget type="Baldwin\CmsWidgets\Block\Widget\ProductsList" template="Baldwin_CmsWidgets::widget/product-list.phtml" title="Ontdek BioRoot RCS™!" products_count="10" conditions_encoded="^[`1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`aggregator`:`all`,`value`:`1`,`new_child`:``^],`1--1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Product`,`attribute`:`sku`,`operator`:`==`,`value`:`9015Y`^]^]" is_slider="0" link_type="-"}}

[1] American Association of Endodontists. 'GP Referrals Study Final Research Report', L.C. Williams & Associates Research Group, december 2009. p. 9 http://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/2009_gp_referrals_study.pdf

[2] Enquête in opdracht van Septodont. How Comfortable Do You Feel When Performing Endodontic Procedures? Dentists Usage and Attitudes – Market Research. (2014)

[3] Suazio Consulting. Dental Professionals – Insights. In opdracht van Septodont. (2014), p. 19

[4] Tabassum, S., & Khan, F. R. (2016). Failure of endodontic treatment: The usual suspects. European journal of dentistry, 10 (1), 144-147. https://doi.org/10.4103/1305-7456.175682 (geraadpleegd op 25 mei 2021)

[5] Dental Professionals – Insights, op.cit. (en volgende citaten.)

[6] Simon, S., 'Interview Septodont'. YouTube, geüpload door Dental Sky Ltd, 4 april 2016. https://youtu.be/-oxF4rKKZHo

[7] Charlotte Jeanneau, et al. BioRoot™ RCS modulates the initial steps of inflammation and regeneration. Journal of Endodontics, Elsevier, in druk. (2020) hal-02529058