Red meer tanden en boost uw praktijk

Reputatie was nog nooit zo belangrijk als nu in onze huidige maatschappij. Ontdek hoe u een positief imago kunt behouden door meer tanden te redden, hoe u uw behandeltijd kunt optimaliseren en hoe u de ervaring van uw patiënten kunt verbeteren dankzij een minimaal invasieve procedure.

Het hoeft geen betoog dat een behandeling waar meer tanden mee kunnen worden gered, een goede zaak is voor alle betrokkenen. Het is goed nieuws voor uw patiënten, voor u en uw praktijk, én voor uw reputatie. Een kort overzicht ...
Als tandarts weet u dat een gezond gebit actief kan bijdragen aan het welzijn van uw patiënten. Een tand wordt dan ook nooit getrokken zonder zorgvuldige overweging. Wellicht weet u ook dat een ontbrekende tand het lichaam op verschillende vlakken beïnvloedt en vele gevolgen kan hebben.1 Voor patiënten betekent dit een vermindering van de kauwcoëfficiënt en een impact op de antagonistische tanden of het esthetische aspect. Recent zijn er echter ook ernstigere gezondheidsaandoeningen in verband gebracht met tandverlies, en in het bijzonder chronische ziekten zoals diabetesen hart-3, long- of botziekten4. Kortom: zelfs één tand extraheren is niet wenselijk, in om het even welke situatie.
Biodentine kan u helpen om meer tanden te redden en uw praktijk op verschillende vlakken te stimuleren. Dit artikel vertelt u over alle mogelijke voordelen voor uw praktijk wanneer u meer tanden gaat redden. U zult zien dat het gebruik van het juiste product niet alleen de ervaring van uw patiënten kan verbeteren, maar u ook tijd kan helpen besparen en uiteindelijk een positieve invloed kan hebben op uw reputatie.
 

I- Een aangenamer tandartsbezoek voor uw patiënten

Volgens een Engels onderzoek is 36% van de mensen bang om naar de tandarts te gaan


Net zoals bij elke andere medische ingreep, gaat er ook niemand voor zijn plezier naar de tandarts. Veel patiënten maken zich zorgen over de pijn of ze worstelen met de onzekerheid. De emoties rond tandheelkunde zijn daardoor vaak negatief. Uit een Engels onderzoek blijkt dat 36% van de mensen bang is om naar de tandarts te gaan, en dat 12% er zelfs extreme angst voor heeft.5 Gevoelens van onbehagen, angst voor pijn, traumatische ervaringen, of angst voor de esthetische impact ... de oorzaken van angst zijn even verschillend als de patiënten die dagelijks uw praktijk binnenstappen. De angst van die patiënten verlichten maakt een groot deel uit van uw werk als professional in de gezondheidszorg. Het goede nieuws is dat het heel gemakkelijk is om hun ervaring in uw tandartsstoel te verbeteren, en wel door kleine aanpassingen die grote verschillen kunnen maken.
Uw patiënten betalen voor tandheelkundige zorg, maar ze betalen ook voor een aangenaam en kwaliteitsvol bezoek. Hoe kunt u aan die verwachtingen voldoen? Door een krachtige hefboom te gebruiken: opluchting. Dat kan onder meer door pijnverlichting, maar het kan ook verlichting inhouden door een minimaal invasieve methode voor tandzorg te gebruiken. Een tandextractie of een wortelkanaalbehandeling kan een ingrijpende en soms complexe ingreep zijn. Met Biodentine redt u de tand van uw patiënt zonder pijn, vermindert u de negatieve psychologische impact, stroomlijnt u uw zorgverlening én bespaart u tijd. De ervaring van uw patiënt is aanzienlijk positiever in vergelijking met de alternatieve behandeling, met een hoge tevredenheid als resultaat.
U hebt de mogelijkheid om de negatieve associatie van angst en pijn bij tandartsbezoeken te doorbreken. Dit zal de perceptie van uw tandartspraktijk blijvend veranderen. De succesformule ligt in de vereenvoudiging van uw werk, het benadrukken van uw vaardigheden en de positieve verandering van de perceptie van uw patiënten.
 

II - Een aanzienlijke tijdsbesparing voor u en uw patiënten

Conventionele behandelingen hebben veel voordelen, maar ook één groot nadeel: ze zijn ontzettend tijdrovend. Een wortelkanaalbehandeling bijvoorbeeld vergt veel werk en verschillende afspraken. Als u uw patiënten moet vragen om terug te komen, bent u ook minder beschikbaar voor andere patiënten. Net zoals in de zakenwereld zijn ook in de medische wereld efficiëntie en productiviteit essentieel voor een succesvolle onderneming. Biodentine is ontworpen om een minimaal invasieve procedure uit te voeren in zo weinig mogelijk sessies voor vital pulp therapy. U besteedt minder tijd aan elke procedure, en uw patiënt hoeft geen extra afspraken te maken om zijn behandeling af te ronden. Als gevolg is uw agenda opvallend minder vol, waardoor u meer tijd hebt om andere patiënten te zien.
Zowel u als uw patiënten winnen tijd. Door Biodentine te gebruiken, helpt u hen om een veelheid aan afspraken (en het mogelijke risico op een nieuwe behandeling) te vermijden.
De moderne tandheelkundige behandelingen zijn aangepast aan de hedendaagse wensen van patiënten en zorgverleners, en veranderen zo het zorgtraject op een ingrijpende manier. In een tijdperk dat erg prestatiegericht is, is tijd het kostbaarste goed en tegelijkertijd het grootste knelpunt. Meer vat krijgen op onze planning is een belangrijke stap naar winstgevendheid. Maar dat is niet alles. Naast de tijdsbesparing voor alle betrokkenen, kan het vermijden van onnodige extracties de ervaring van uw patiënten in uw tandartsstoel danig veranderen, en kunt u uw praktijk duurzaam bestendigen.
 

III - Een betere reputatie voor uw praktijk

We bespraken al hoe kostbaar patiënttevredenheid is; dit is een belangrijke bouwsteen voor een goede reputatie buiten de muren van uw praktijk. Maar dat is niet alles. Mensen zullen u ook gaan zien als een tandarts die meer tanden redt. Dat zal helpen om u te onderscheiden in de concurrerende wereld van tandzorg. Nieuws verspreidt zich tegenwoordig snel, en specifieke vaardigheden in dit domein zijn fundamenteel om uw reputatie op te bouwen. Uiteindelijk draait het erom hoe niet alleen uw huidige maar ook uw toekomstige patiënten u zien. Om succesvol te zijn op lange termijn, moet u meer doen dan een kwaliteitsvolle dienstverlening leveren. U moet er ook voor zorgen dat uw kennis en vaardigheden worden erkend. Uw merkimago is uw bondgenoot.
Een positief imago handhaven is tegenwoordig van cruciaal belang. Tandartsen zijn niet vrijgesteld van deze regels van het zakenleven. Mensen vormen hun mening door online beoordelingen te bekijken, ze vragen aanbevelingen van hun vrienden en familie, en ze blijven trouw aan de zorgverlener die een goede behandeling heeft gegeven. Als u uw patiënten tevredenheid en verlichting kunt bieden, geeft u zichzelf nog het mooiste geschenk van allemaal: een groep ambassadeurs die u aanbevelen in hun sociale kring. Deze opwaartse spiraal zal uw klantenbestand vergroten en uw tandartspraktijk op weg helpen naar duurzaamheid en winstgevendheid.
Een geheugensteuntje om dit artikel af te sluiten: om een succesvolle tandarts te zijn, is het van cruciaal belang om dezelfde hoge normen na te streven voor alle aspecten van uw praktijk. Hoogwaardige zorg ligt daarbij voor de hand, maar vergeet niet om aandacht te besteden aan de perceptie van uw patiënten en de reputatie van uw praktijk. Einstein vatte deze behoefte samen als volgt: “Als professionele gezondheidswerkers moeten wij meer doen dan gewoon een dienst verlenen, wij moeten de patiënten die op ons rekenen een totaaloplossing bieden die hun oorspronkelijke verwachtingen overtreft.” Om aan die behoeften te voldoen, hebben wij Biodentine ontworpen: een product waarmee u meer tanden kunt redden en een optimale zorg kunt bieden, en zo een uitstekende reputatie kunt opbouwen. Een kleine zorgende daad kan levens immers diepgaand veranderen.
 

Kernpunten:
•    Met Biodentine redt u de tanden van uw patiënt zonder pijn, en verandert u de negatieve psychologische impact.
•    Biodentine is ontworpen om een minimaal invasieve procedure uit te voeren in zo weinig mogelijk sessies.
 

[1] Khan, S. U., Ghani, F., & Nazir, Z. (2018). The effect of some missing teeth on a subjects’ oral health related quality of life. Pakistan journal of medical sciences, 34(6), 1457–1462. https://doi.org/10.12669/pjms.346.15706
[2] Julkunen, A., Heikkinen, A. M., Söder, B., Söder, P. Ö., Toppila-Salmi, S., & Meurman, J. H. (2017). Autoimmune Diseases and Oral Health: 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort. Dentistry journal, 6(1), 1. https://doi.org/10.3390/dj601000,
[3] University of Helsinki. (2016, August 2). Hidden tooth infections may predispose people to heart disease. ScienceDaily. Opgehaald op 5 mei 2021 van www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160802104159.htm
[4] National Institutes of Health Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center. Oral Health and Bone Disease. NIH Publication No. 18-7882. Laatst herzien 11/2018. https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/bone-health/oral-health/oral-health-and-bone-disease
[5] Beaton, L., Freeman, R., & Humphris, G. (2014). Why are people afraid of the dentist? Observations and explanations. Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 23(4), 295–301. https://doi.org/10.1159/000357223 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586885/