Wortelkanaalobturatie: Geen stress meer! Er is een optimale oplossing

Vrouw met handen in het haar

 

Endo-procedures kunnen erg stressvol zijn voor alle tandartsen, ongeacht hun expertiseniveau. Vooral tijdens de obturatieprocedure van het wortelkanaal kunnen veel moeilijkheden opduiken. We vroegen endodontisten om hun ervaringen met RCT met ons te delen en zich daarbij vooral te richten op de obturatieprocedure. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en hoe kunnen tandartsen deze overwinnen voor een gemakkelijkere, stressvrije wortelkanaalobturatie? 

  Endo veroorzaakt stress, zelfs bij specialisten 

De meeste tandartspraktijken voeren endo-procedures uit. De gemiddelde endo-specialist voert tot 20 procedures per week, of naar schatting vier tot vijf RCT’s per dag uit. De meeste algemene tandartsen krijgen gemiddeld te maken met twee of drie endo-procedures per week.

We vroegen aan een steekproef van endodontisten in welke mate zij zich comfortabel voelen bij endodontische procedures. Dit gaf verrassende resultaten! Hoewel 44% zei dat ze zich er “erg comfortabel” bij voelden, erkenden zij wel dat het een complexe en uitdagende procedure is, waarvoor veel praktijkervaring nodig is. De rest antwoordde “enigszins comfortabel” en “oncomfortabel”. Dit betekent dat een meerderheid van 56% van de endodontisten moeilijkheden ondervindt bij endo en zich mogelijk gestresseerd voelt tijdens het uitvoeren ervan. Bij de algemene tandartsen daalde het comfortniveau bij RCT nog verder. Er moet echter rekening worden gehouden met enkele grote verschillen, aangezien sommigen zich bijvoorbeeld wel comfortabel voelen indien het gaat om tanden met één enkele wortel, maar niet bij molaren.

Hoewel tandartsen hiervoor opgeleid worden tijdens hun studie, is praktijkervaring de enige manier om meesterschap te verwerven en soms is aanvullende opleiding nodig. Het spreekt vanzelf dat tandartsen bij echte patiënten te maken krijgen met veel meer uitdagingen en onvoorspelbare factoren in vergelijking met de veilige omgeving van de opleiding.

Aan welke technieken geven tandartsen de voorkeur?

Bij het uitvoeren van een RCT kunnen tandartsen kiezen uit meerdere technieken. Een internationale enquête onder tandartsen bracht een patroon aan het licht naargelang de specialisaties van de tandartsen. Algemene tandartsen geven met 56% over het algemeen de voorkeur aan koude technieken, terwijl endo specialisten met een overweldigende 84% de voorkeur geven aan warme technieken.[1]

Ongeacht het gebruik van de koude of warme techniek is RCT een tijdrovende procedure, waarbij de obturatie gemiddeld 10 minuten in beslag neemt voor een tand met één wortel en 25 minuten voor een molaar. Bovendien geven sommige tandartsen er de voorkeur aan om extra stappen in de procedure in te bouwen; sommigen geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan om een master cone radiografie te maken en één enkele radiografie op het einde van de obturatie, terwijl anderen ook een opname maken bij mid-fill obturatie, enz.

Volgens endo-specialisten "is het gebruik van een warme techniek niet zo moeilijk eens die is aangeleerd en onder de knie is gekregen. Tandartsen met minder ervaring of die minder endo-procedures per week uitvoeren, zijn geneigd om koude technieken te gebruiken omdat dit verschillende voordelen biedt: sneller, gemakkelijker, eenvoudiger, kostenefficiënt.” Tandartsen die echter vertrouwd zijn met de nieuwe sealers zijn het erover eens dat single cone-techniek en obturatie met calciumsilicaat sealer veel sneller is dan een koude laterale techniek, terwijl recente klinische studies bevestigen dat ze even effectief zijn als warme verticale condensatie met conventionele sealers.[2]

Voornaamste uitdagingen bij wortelkanaalobturatie

Een wortelkanaalbehandeling brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals het voorbereiden van het wortelkanaal en boren. Het reinigen, desinfecteren en voorbereiden van het kanaal is een essentiële stap. Een slechte desinfectie kan er immers toe leiden dat in de toekomst herbehandeling noodzakelijk zal worden als gevolg van de ontwikkeling van bacteriën. Vandaag richten we ons op wortelkanaalobturatie, omdat dit volgens tandartsen een van de meest uitdagende onderdelen van endo-procedures is, samen met het plaatsen van guttapercha. Een goede obturatie is de sleutel tot een succesvolle behandeling: als de guttapercha niet goed is geplaatst of als de obturatie is mislukt door bijvoorbeeld het krimpen van de sealer, moeten specialisten een herbehandeling uitvoeren om het eerdere tandheelkundige werk te herstellen.

Veel verschillende factoren kunnen obturaties bemoeilijken. De anatomie van de patiënt, zoals gebogen kanalen, kan obturatie behoorlijk moeilijk maken voor tandartsen, die dan extra tijd moeten besteden aan het inpassen van de guttapercha en cones om de best mogelijke pasvorm te bereiken. Eén tandarts noemde specifiek de moeilijkheid bij het afsluiten van zeer grote kanalen zonder apicale vernauwing. Een andere tandarts vermeldt specifiek de anatomie: "In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een gebogen kanaal, is het moeilijk om de guttapercha goed te plaatsen en het apexgebied niet te beschadigen."

Tandartsen vermelden ook het gebrek aan zichtbaarheid die het uitvoeren van een obturatie sterk kan bemoeilijken, bijvoorbeeld wanneer ze blindelings te werk moeten gaan in moeilijke gebieden. Ervaren tandartsen moeten leren vertrouwen op hun tastzin. Visuele hulpmiddelen zijn duur, waardoor ook de kosten een probleem kunnen zijn om comfortabel obturaties uit te voeren. 

Bovendien houdt de obturatieprocedure, zelfs in bekwame handen, vele risico's in, waaronder breuken door overmatige verdichting en het risico van extrusie van de sealer. Een tandarts herinnerde zich een vroege laterale condensatie waarbij te veel vertrouwen bijna tot een ramp leidde: de obturatie was bijna in contact gekomen met de nervus alveolaris inferior en "een minimale extrusie van de sealer zou genoeg zijn geweest om de [zenuw] onomkeerbaar te beschadigen."

Dus hoe kunnen we de risico's van wortelkanaalobturatie verminderen en de procedure vereenvoudigen zodat tandartsen zich meer op hun gemak voelen bij het dagelijks uitvoeren ervan?

Hoe kunnen we endo-procedures vergemakkelijken en stressvrij maken?

Septodont heeft met behulp van gepatenteerde technologie een nieuwe en doeltreffende hydraulische sealer met tricalcium ontwikkeld, BioRootTM RCS genaamd, die alle tandartsen - zowel algemene tandartsen als endo-specialisten - zonder extra opleiding kunnen gebruiken tijdens endodontische procedures. BioRootTM RCS is ontworpen om de endodontische zorg te vergemakkelijken, omdat het betrouwbaarheid en een hoge afdichtingskwaliteit biedt, zelfs bij wortelkanaalobturatie met de single cone-techniek en koude technieken.

Het uitvoeren van een wortelkanaalobturatie met BioRootTM RCS is zeer eenvoudig. Nadat het kanaal is voorbereid, gereinigd en gedroogd, mengen tandartsen het product en coaten ze de guttapercha ermee, waarna ze het naar de apex brengen. Zodra de guttapercha in het kanaal is gefixeerd, kan de tandarts de benodigde extra hoeveelheid sealer aanbrengen. De guttapercha wordt afgesneden om de procedure af te ronden. BioRootTM RCS krimpt niet en fungeert als sealer én als vulmiddel, zodat de guttapercha, behalve als drager, ook dient voor het vergemakkelijken van herbehandeling.

Minder kans op herbehandeling

Op de vraag wat obturatie makkelijker zou kunnen maken, antwoordden tandartsen dat een van de belangrijkste verbeteringen zou zijn dat herbehandeling makkelijker zou worden. Bij het gebruik van traditionele sealers kwamen herbehandelingen vrij vaak voor. Tandartsen die de nieuwste generatie hydraulische, mineraalhoudende en bioactieve sealers gebruiken, zien echter relatief weinig gevallen van herbehandeling. Er is meer langetermijnonderzoek nodig, maar in een recent retrospectief klinisch onderzoek werden honderden tanden onderzocht die waren behandeld met een biokeramische sealer met een single cone-techniek, bij een gemiddelde opvolging van 30 maanden, en werd een algemeen succespercentage van 90,9% vastgesteld3.

BioRootTM RCS heeft een bioactieve formule met een hoge alkalische pH-waarde die de groei van bacteriën beperkt. Het vermogen om het apicale gebied te genezen maakt het een ideale kandidaat voor obturatie die langetermijnresultaten ondersteunt, het risico op klinisch falen verlaagt en gemakkelijke herbehandeling mogelijk maakt. 

Dus of u nu behoort tot de algemene tandartsen met een voorliefde voor koude techniek, single cone-techniek, of tot de endo-specialisten die hun obturaties willen optimaliseren, BioRootTM RCS kan u helpen om obturaties snel, effectief en dus tegen een lagere kostprijs uit te voeren. 

[1] Enquête in opdracht van Septodont. How Comfortable Do You Feel When Performing Endodontic Procedures? Dentists Usage and Attitudes - Market Research. (2014)

[2] Bardini, Giulia et al. “A 12-month follow-up of primary and secondary root canal treatment in teeth obturated with a hydraulic sealer.” Clinical oral investigations vol. 25,5 (2021): 2757-2764. doi:10.1007/s00784-020-03590-0

Ontdek BioRoot RCS™

BioRoot