Lokale anesthesie voor tandartsassistent 2020-2021

Septodont Training – onze cursus over lokale anesthesie krijgt nu Q-keurmerk voor de assistenten !

LearningQkeurmerk

Organisator: Septodont Learning

Doelgroep:

 • Tandartsassistenten
 • Mondhygiënist die een opfrissing wenst van de anesthesie-skills

 

Wanneer: minstens 2 cursussen in 2020 en in 2021

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen toedienen van lokale anesthesie bij patiënten in de tandartspraktijk, geheel volgens de geldende wettelijke vereisten (Wet BIG). Daarnaast is het belangrijk om eventuele bijwerkingen en contra-indicaties te herkennen.

Inhoud:

Deel 1: de opleiding start met een 3uur durende theoretische opleiding. In deze opleiding komen de verschillende aspecten van het toedienen van lokale anesthesie aan bod.

 • Wettelijk kader (BIG) voor lokale anesthesie door hulpkrachten
 • Pijn en prikkelgeleiding
 • Relevante anatomie
 • Farmacologie
 • Instrumentarium
 • Anesthesie bovenkaak
 • Vervolg anesthesie bovenkaak
 • Anesthesie onderkaak
 • Complicaties en risicogroepen

 

Deel 2 van de opleiding is een praktische opleiding aan de stoel waarbij de deelnemers de verschillende praktische technieken op elkaar zullen inoefenen, intensief begeleid door ervaren tandartsen. Hierbij is de interactie met de begeleiders zeer belangrijk om de fijne kneepjes van de technieken onder de knie te krijgen.

Na de eerste dag gaan de deelnemers aan de slag in de eigen praktijk waar wordt gevraagd onder begeleiding van de eigen tandarts de technieken een minimaal aantal keer toe te passen. Dit wordt aan de hand van een aftekenlijst gecontroleerd.

Deel 3: na enkele weken wordt een theoretische en praktische proef afgenomen. Hierbij wordt voldoende feedback voorzien om het resultaat van de opleiding te finaliseren.

Alle theoretische en praktische concepten in deze cursus zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke evidentie in de lokale anesthesie.

Eindtermen:

 • De student heeft benodigde theoretische kennis van de technieken voor lokale anesthesie met betrekking tot tandheelkundige ingrepen.
 • De student kiest de gepaste techniek voor de verschillende tandheelkundige behandelingen in elk deel van de mond.
 • De student past alle technieken voor lokale anesthesie in de tandheelkunde toe.
 • De student gaat veilig om met anesthesietoebehoren.
 • De student dient de lokale anesthetica veilig toe, inclusief kinderen en patiënten met bijzondere noden en wanneer advies moet worden van de superviserende tandarts
 • De student herkent lokale en systemische complicaties bij toediening van lokale anesthetica in de mond

Leermateriaal

 • Hand-outs van de lesgever
 • Referentiehandboek: Lokale anesthesie in de tandheelkunde. Editors: Baart, J.A., Brand, H.S. (Eds.). ISBN: 9789031393756

Lesgever:

Prof dr Geert Hommez, docent lokale anesthesie, Universiteit Gent

Prof dr Geert Hommez is docent lokale anesthesie aan de Gentse universiteit, waar hij naast lesgeven zelf patiënten behandeld en verantwoordelijk is voor de organsatie van de klinische activiteiten binnen de polikliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten. Hij superviseert de klinische stages van de studenten tandheelkunde. Daarnaast heeft hij een 20-tal wetenschappelijke publicaties (A1, international peer reviewed).